SØNDAGSSKOLE

Søndagsskolen er et av det viktigste arbeidet i menigheten. Jesus satte barna høyt og det er viktig at de får muligheten til å få vokse opp i en relasjon med Han.

På Søndagsskolen får barna bli kjent med Jesus gjennom fortellinger og illustrasjoner fra Bibelen, lek og morro.

Samlingene går parallelt med de vanlige søndgsmøtene. 

Powered by Cornerstone