Bønn på Sion

Så sier Herren, som skapte jorden, Herren, som formet og grunnfestet den, Herren er hans navn:   3  Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til. Jer.33:3

 

Kjære deg!
Vi vil invitere deg som ber, til å komme på Sion for å be i selve huset! - for å be for menigheten; for de som er syke, for de som sørger, for den enkelte, for ledere og pastorpar, for drift av hus og menighet, … bønne-emnene er uendelig mange …!

Vi kan be for by og land, og folk, … konge og regjering! Mot corona, og for vekkelse!

Dette blir ikke organiserte bønnemøter i denne omgang, men vi tenker at det er fint at dørene er åpne for at man komme for å be, alene eller sammen med flere – inntil antallet som til enhver tid er tillatt (jfr. Corona-regler), og med corona-avstand.


Vi vil ha bønn i huset!
I første omgang kan vi åpne for dette de dagene vi vet det er folk på huset; tirsdag, onsdag og torsdag fra kl.10 – 16, og så ser vi om vi utvider etter hvert.

Man kan ringe Anne Ruth for å sjekke om det er mulig å komme – med tanke på antall som har lov å møtes. Hun kan ha en oversikt hvis folk kontakter henne på mobil 406 46 697, og sier om de kommer og til hvilket tidspunkt.

Bønneemner kan også sendes som sms til Anne Ruth.

La oss gjøre nye Sion til et bønnens hus!

Powered by Cornerstone